Η ΑΚΑ α.ε στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του χώρού της πληροφορικής και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών της για πιο άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Προχώρησε στην υλοποίηση και κατασκευή εφαρμογών πληροφορικής που έχουν είτε έμμεση είτε άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα των πελατών της. Οι τελευταίες εφαρμογές που διανέμονται στους πελάτες μας είναι:

• Cd τιμοκαταλόγου
Σε μηνιαία βάση παρέχεται ο ηλεκτρονικός κατάλογος της ΑΚΑ σε μορφή CD. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας να έχουν ανανεωμένο τιμοκατάλογο με εύχρηστη αναζήτηση και παρακολούθηση ιστορικού παραγγελιών.

• On line σύστημα παραγγελιών και διαθεσιμότητας αποθεμάτων
Ένα πρωτοποριακό σύστημα για τα δεδομένα της Ελληνικής αγοράς η οποίο παρέχει εύχρηστη αναζήτηση του καταλλήλου ανταλλακτικού με κωδικό, κατηγόρια, τύπο αυτοκινήτου και άλλες πιο σύνθετες αναζητήσεις. Ακόμα δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να δει σε πραγματικό χρόνο, να δεσμεύσει επιθυμητές ποσότητες και να καταχωρήσει άμεσα παραγγελία χωρίς καμία καθυστέρηση.

Το τμήμα μηχανογράφησης συνεχίζει την ερεύνα με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή πληροφοριών και μέσων προς τους συνεργάτες μας ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που δημιουργούνται σε μια σύγχρονη επιχείρηση.