ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΑΚΑ α.ε. διαθέτει άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων το οποίο αποτελείται από τέσσερα ( 4 ) καταστήματα που το καθένα είναι επαρκώς στελεχωμένο σε ανθρώπινο δυναμικό , με αυτόνομη αποθήκη προϊόντων , μηχανογράφηση , Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και διανομής προϊόντων .

Τα δίκτυο πωλήσεων απλώνεται γεωγραφικά σε όλο το κορμό της Ηπειρωτικής Ελλάδας και εξυπηρετεί καθημερινά και άμεσα τις περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας , Ηπείρου , Ιονίων νησιών , Πελοποννήσου , Θεσσαλίας , Β. Ελλάδος .
Τα τέσσερα ( 4 ) καταστήματα βρίσκονται από ένα ( 1 ) σε Αττική , Αγρίνιο , Ιωάννινα και Λάρισα .

Το Τμήμα Πωλήσεων αποτελείται από έμπειρους και συνεχώς εκπαιδευόμενους Υπεύθυνους Πωλήσεων οι οποίοι επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες συνεργεία και ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων,παρέχοντας υπηρεσίες και μεταφέροντας στους επαγγελματίες γνώσεις και πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν .


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Σε κάθε κατάστημα υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) το οποίο δέχεται τηλεφωνικές παραγγελίες και ενεργεί ως προς την διαδικασία εκτέλεσης αυτών .


ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το κάθε κατάστημα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις παραγγελίες με διαφορετικούς τρόπους , ανάλογα με τις ανάκγες κάθε περίπτωσης : α ) ίδιο δίκτυο διανομών , β) με συνεργαζόμενη Εταιρεία Ταχυμεταφορών , γ) με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες .